Montessorilärarutbildning för åldrarna 3–6 år

mmi-institutet.se > Montessorilärarutbildning för åldrarna 3–6 år
mmi-institutet.se

Det här är en utbildning för dig som tror på barns självständighet och inneboende vilja att lära sig. Utbildningen planeras att starta en ny omgång våren 2021 på Maria Montessori Institutet på Råå, Helsingborg och ges i samarbete med AMI, Association Montessori Internationale. Efter utbildningen kan du arbeta på montessoriförskolor över hela världen. Här kan du läsa om utbildningens innehåll, upplägg, examinationer och diplom, om lärare och förkunskapskrav. Här hittar du också ansökningsformuläret.

Vad gör utbildningen speciell?

Barn på montessoriförskolor får självständigt upptäcka, utforska och lära sig om sin omvärld i en väl förberedd och anpassad miljö. Montessoriläraren guidar barnen till kunskap, bland annat genom att ge presentationer. På vår AMI-utbildning får du de verktyg och metoder du behöver för att bli en kompetent montessoripedagog. Under utbildningen får du till exempel

  • ett internationellt kontaktnät och ett internationellt diplom som gör att du både kan arbeta och fortbilda dig över hela världen djupa teoretiska och praktiska kunskaper om montessoripedagogiken
  • 700 föreläsningstimmar fördelade på föreläsningar, presentationer, diskussioner, materialtillverkning och laborativt arbete som gör att kunskaperna fastnar
  • en förståelse för hur både barn och vuxna utvecklas och vad de behöver
  • material och manualer som du tar fram själv för att använda i ditt arbete. Använd en laserskrivare med billiga bläckpatroner för att skriva ut det nödvändiga materialet. 
 
Upplägg

Utbildningen innehåller föreläsningar och workshops på Maria Montessori Institutet på Råå, Helsingborg samt observation och praktik på valfria AMI-godkända montessoriförskolor. På föreläsningarna får du kunskaper om barns utveckling samt dr Montessoris utbildningsmetoder och filosofi för barnuppfostran. På workshopparna får du presentationer av, och praktisk övning med, speciellt montessorimaterial. Det är med detta som barnen utforskar och lär sig om det praktiska livet, matematik och naturkunskap såväl som om kultur och språk samt utvecklar sin koncentrationsförmåga. Under din observation och praktik får du se hur Montessoris filosofi fungerar i praktiken och själv använda dina nya kunskaper.

Internationellt AMI-diplom

Om du har minst 90 % närvaro och får godkänt på alla obligatoriska delar av utbildningen får du ett internationellt AMI-diplom. Det innebär att du kan arbeta på montessoriförskolor över hela världen, eller öppna en egen. De obligatoriska delarna är:

  • skriftliga och muntliga prov
  • observation på montessoriförskola
  • verksamhetsförlagd utbildning (praktik)
  • uppsatser
  • egentillverkat montessorimaterial och -handböcker.
Kalender

Pågår en kursomgång och en ny kursstart planeras våren 2021.
Mellan blocken studerar du självständigt och har observation samt praktik på godkända AMI- montessoriförskolor, i Sverige eller andra länder.

Kursspråk

Föreläsningarna och kurslitteraturen är på engelska. Du kan skriva prov, uppgifter och uppsatser på engelska, svenska, finska eller tyska. Du väljer själv var i världen du vill göra din observation och praktik.

Antal deltagare

Gruppen består av 10–24 deltagare. Det innebär att den är tillräckligt liten för individuell handledning och tillräckligt stor för att ge stimulans och skapa dynamik.

Lärare

Marja-Leena Tyrväinen är metodiklärare och director of training. Marja-Leena har lång erfarenhet inom montessori och har under de senaste tjugo åren utbildat studenter på utbildnings- och utvecklingstjänstavdelningen vid Helsingfors universitet och yrkeshögskolan i Tammerfors, i Rumänien och i Köpenhamn. Marja-Leena föreläser nationellt och internationellt samt examinerar studenter i många länder. Ulla Wikefeldt grundade Maria Montessori Institutet och är AMI senior pedagogy adviser. Ulla har lång erfarenhet inom montessori och har under de senaste trettio åren utbildat studenter vid institutionen för lärarutbildning vid Uppsala universitet, Stockholm och på MMI:s regi i Skåne. Ulla har också ansvarat för en AMI-lärarutbildning i Thailand plus medverkat vid AMI:s montessorilärarutbildning i Köpenhamn. Hon är nationell och internationell föreläsare samt AMI examinator. Malin Spets är föreståndare för MMI, montessoriförskollärare och utbildar sig till internationell AMI-metodiklärare.

Förkunskaper

Du måste ha gymnasieutbildning samt engelskkunskaper motsvarande engelska B för att gå utbildningen. Det är meriterande om du också har arbetat på en väl fungerande montessoriförskola eller har en relevant yrkesutbildning, till exempel förskollärare, grundskollärare, läkare, sjuksköterska eller beteendevetare.

Kostnad

Utbildningen kostar totalt 69 000 kronor plus 25 % moms. Kostnaden är uppdelad i 5 delbetalningar + anmälningsavgiften:
2 000 kr + moms vid anmälan

Kurslitteratur, material och boende ingår inte i kurskostnaden.

Boende

Du ordnar själv boende under studieperioderna i Helsingborg. Du kan till exempel hitta rum och lägenheter på sidorna www.studyinsweden.se www.hemnet.se www.airbnb.se

Ansökan

Adress och kontaktuppgifter

Maria Montessori Institutet ligger på Råå, Lybecksgatan 29.